0986.833.361 bacgiangcity.com@gmail.com

Dự án

Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292

Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292

Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Tổng diện tích: 13,1 ha
Chủ đầu tư: UBND huyện Lạng Giang
Dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)

Dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)

Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Tổng diện tích: 9,5 ha
Chủ đầu tư: Liên doanh Công ty cổ phần xây dựng 179 và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Thịnh