0986.833.361 bacgiangcity.com@gmail.com

Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292

27/12/2019
  • Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292
  • Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292
  • Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292

Thông tin dự án

Chi tiết

        Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) có điểm đầu giao với QL.1 tại Km99+100 đến cầu Bố Hạ, chiều dài tuyến khoảng 8,3km đi qua địa bàn 04 xã, thị trấn (Kép, Nghĩa Hòa, An Hà, Nghĩa Hưng), với quy mô đường cấp III đồng bằng (Bnền=12,0m; Bmặt=11,0m) và xây mới 02 cầu (Cầu Đồng dài 30m và cầu Tây dài 8,4m). Tổng mức đầu tư: 180,373 tỷ đồng (Trong đó, chi phí GPMB 49,89 tỷ đồng).

        Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2019-2021 (được kéo dài thời gian xây dựng và chuyển giao công trình dự án đến tháng 3/2022 tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). Giá trị M3=23,63 tỷ đồng. Dự án đối ứng dự án BT là dự án xây dựng Khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐUBND ngày 26/5/2017 của UBND huyện Lạng Giang, với diện tích 11,3ha (hiện trạng là đất chưa GPMB), trong đó dự kiến giao cho nhà đầu tư phần đất ở để thanh toán dự án BT trong quỹ đất 4,86ha đất ở theo quy hoạch được duyệt.

Bacgiangcity.com