0986.833.361 bacgiangcity.com@gmail.com

Dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)

15/06/2018
  • Dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
  • Dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
  • Dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)

Thông tin dự án

Chi tiết

Dự án Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) xây dựng mới đường và cầu; điểm đầu tuyến Km0+00, giao với QL.1 (tại Km97+400) thuộc khu vực thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh; điểm cuối tuyến Km4+065- giao với ĐT.292 (tại Km4) thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa; tổng chiều dài tuyến 4,07km. Tiêu chuẩn chung là đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005), chiều rộng nền Bn=12m, chiều rộng mặt Bm= 11m; riêng đoạn cuối tuyến qua vùng quy hoạch Khu dân cư thôn Hạ từ Km3+500- Km4+065,96 (dài 0,566km) xây dựng theo quy hoạch đô thị chiều rộng nền đường Bn=24m, chiều rộng mặt đường Bm=12m, chiều rộng hè đường Bh= 2x6m=12m. Trên tuyến xây dựng 01 cầu qua kênh Giữa tại Km1+782,47, chiều dài cầu Lc=30,1m; chiều rộng cầu Bc=12m.

– Tổng mức đầu tư: 135,8 tỷ đồng (trong đó GPMB 27,367 tỷ đồng);

– Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018-2020.